Traducció no oficial gentilesa de Google

APROFUNDIMENT

Adreçat principalment als alumnes que han cursat l’Ensenyament Bàsic que volen continuar aprenent i gaudint de la música ampliant el coneixement del seu instrument.

O bé, alumnes majors d’edat que, amb uns mínims coneixements musicals, volen gaudir de la música amb aquestes interessants propostes.

Dedicació setmanal:

 • 30 minuts de classe individual d’instrument
 • 1 hora de classe col·lectiva teòrica (Creació de cançó, Teoria moderna, Improvisació o Producció musical)
 • 1 hora de classe col·lectiva pràctica instrumental (Conjunt instrumental o combo)
 • 45 minuts de Cor Adult (optativa)

CREACIÓ DE CANÇÓ

Curs per a introduir-se en el mon de la cançó en el que aprenem els elements clau d’aquest estil musical amb l’objectiu d’entendre millor el funcionament de les cançons que escoltem o cantem, així com d’arribar a ser capaços d’escriure’n de pròpies.

El curs s’estructura en tres blocs:

 • En el primer bloc treballem tota la teoria sobre la cançó com a estil musical (lletres, estructures, melodies, harmonies, etc).
 • En el segon s’utilitza tota la part teòrica que hem après per analitzar diverses cançons i identificar-hi cadascun dels elements treballats.
 • En el tercer bloc, parlem de diferents maneres de composar cançons, tot fent alguns exercicis d’escriptura, i en paral·lel cada alumne/a treballa sobre un projecte personal per tal de composar la seva pròpia cançó, amb l’ajuda de la professora.

Aquest curs està indicat per a qualsevol persona, amb un mínim coneixement musical, que estigui interessada en iniciar-se en aquest estil musical o en saber-ne més coses, si ja el practica.

 • Horaris:
  – APROFUNDIMENT CANÇÓ. (AP1) – Grup A, dilluns de 19h a 20h i Grup B, dimarts de 19h a 20h.

TEORIA MODERNA

Objectius de l’assignatura

 • Assolir una audició concentrada, activa i conscient, amb un alt grau d’implicació en la diferenciació d’allò que s’escolta.
 • Reconèixer i descriure les propietats dels recursos musicals, del ritme, de la melodia i de l’harmonia a través de l’escolta.
 • Disposar de vocabulari pràctic per a l’anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor.
 • Millorar el nivell d’audibilitat i desenvolupar l’agilitat auditiva, donant les bases per a una posterior autoformació.

Els diferents blocs temàtics són:

 • El ritme: la percepció del ritme i els principis rítmics fonamentals. Tipologies rítmiques; tempo, pulsació i compàs; ritme i accent.
 • La melodia: models i perfils melòdics.
 • El motiu.
 • L’harmonia: tonalitat major i menor.
 • Composició-Improvisació sobre cicles harmònics senzills i usuals en la música popular.
 • Forma Blues, preparatori per improvisació.
 • Horaris:
  – APROFUNDIMENT TEORIA MODERNA (AP2) – Dimarts de 19:15h a 20:15h

IMPROVISACIÓ

Requisits: tenir un mínim coneixement de l’instrument i és recomanable haver cursat teoria moderna

Objectius:

 • Gaudir tocant improvisacions sobre cançons de diferents gèneres musicals
 • Aprendre a com composar una melodia i la seva base harmònica
 • Utilitzar amb fluïdesa les escales més usuals: blues, pentatòniques, major, menor, modes, menor harmònica i melòdica, lídia dominant, simètriques disminuïdes i tonal
 • Disposar d’eines musicals tant per la base rítmica com per les melodies solistes

Metodología:

 • Les classes consten aproximadament d’un 25% teòric i el 75% practicant amb l’instrument.
 • Pràctiques dinàmiques basades en la exploració de l’instrument i de la harmonia moderna potenciant l’escolta i la interacció amb els companys mitjançant diferents exercicis rítmics i melòdics
 • Horaris:
  – APROFUNDIMENT IMPROVISACIÓ. (AP3) – Grup A dijous de 20h a 21h. Grup B dijous de 19:15h a 20:15h

PRODUCCIÓ MUSICAL

Requisits:

Disposar d’ordinador a casa, encara que no és necessari, sí recomanable tenir coneixements musicals bàsics.

Descripció:

Curs per introduir-se en la gravació i producció musical, en el que coneixerem les eines i tècniques per gravar i produir música amb un ordinador en un entorn d’estudi casolà.

Continguts:

 • Conceptes musicals: teoria bàsica (valors rítmics, estructures musicals)
 • Coneixement d’equip (instruments, monitors, microfonia, previs, convertidors…)
 • Coneixement de programari (Daw) la interfície, preferències, vistes, enregistrament i edició (MIDI/àudio) efectes (reverb, delai…) processadors de dinàmica, equalitzacions, treball amb mostres, canals d’enviament i retorn, mescla…

Objectius:

Adquirir la capacitat de poder enregistrar bases musicals o cançons amb una bona qualitat de so, alhora cultivar un criteri global de producció, com ha de sonar una cançó, una base, una estructura i una mescla equilibrada.

Aquest curs està indicat per qualsevol persona que vulgui adquirir els coneixements necessaris per gravar o crear música mitjançant un entorn informàtic.

 • Horaris:
  – APROFUNDIMENT PRODUCCIÓ MUSICAL (AP4) – Dijous de 19h a 20h