Traducció no oficial gentilesa de Google

ORGANIGRAMA

Escola municipal de música de Martorell és un servei de gestió directa de titularitat municipal de l’Ajuntament de Martorell. Depèn de la regidoria d’educació i dins de l’organigrama municipal depèn del Patronat Municipal de Serveis a les persones de Martorell.

Direcció

Caps de Departament

Personal no docent

  • Consergeria: Nieves Rojo