Traducció no oficial gentilesa de Google

GWIDO

La plataforma de gestió per a centres educatius d’ensenyament musicalGwido“, contribueix a la millora de la qualitat i a l’eficiència del servei. Des d’aquí podreu accedir al vostre historial, als informes de notes, consultar els vostres horaris i comunicar-vos amb el professorat.

https://escolademusicamartorell.gwido.cat/inici