Traducció no oficial gentilesa de Google

Escola Municipal de Música de Martorell > PlacaEntrada

PlacaEntrada

Entrada al refugi, coberta amb la llosa de pedra de record

CATEGORIES

CATEGORIES